• DEVELOPMENT

Jak to funguje?

Ve společnosti VERUM capital s.r.o se plně věnujeme řešení výzev spojených s realizací inženýrských projektů. Čelíme komplikacím v plánování, technickým problémům a výzvám spojeným s povolovacím procesem, přičemž naše expertní týmy jsou vždy připraveny zasáhnout a aplikovat své odborné znalosti.

Na Slovensku se věnujeme výkupům pozemků z dědických řízeních. Vyhledáváme nevyužívané pozemky se skrytým potenciálem a umožňujeme tak výstavbu nového bydlení v atraktivních dynamicky se rozvíjejících lokalitách. Pozemek po odkoupení buď obratem prodáme, nebo na něm vytvoříme určitou přidanou hodnotu, ve formě inženýrských sítí, rozparcelování, zahájení změny územního plánu, nebo dokonce samotnou výstavbu rodinných domů.

Náš tým má zkušenosti ze všech fází developmentu. Od strategického plánování záměru, vyhodnocení vhodnosti (due diligence), přes odborně vedenou akvizici, souběžně se zajištěním vhodného a bezpečného financování až po úspěšnou realizaci.

Provedení komplexní analýzy projektu

Naším výchozím bodem je pečlivé posouzení každého projektu, se zvláštním důrazem na technické specifikace a dodržování legislativních a bezpečnostních norem. Tato metodika nám umožňuje identifikovat potenciální rizika a adekvátně na ně reagovat.

Zabezpečení povolovacího procesu

Jsme si vědomi, že získání potřebných povolení může být časově náročné a komplikované. Naši specialisté se proto aktivně věnují navigaci skrze složitý systém povolování, aby zajistili, že projekt bude realizován včas a bez zbytečných zdržení.

Tvorba řešení na míru

Uvědomujeme si, že každý projekt je unikátní a vyžaduje specifický přístup. Po důkladné analýze projektu přistupujeme k vývoji řešení, která efektivně řeší vzniklé problémy. Naše řešení jsou vždy navržena na míru s cílem zvýšit efektivitu a zaručit úspěch projektu.

Zajištění dozoru nad realizací

Angažujeme se v dohledu nad dodržováním navržených řešení během celého procesu realizace. Využíváme naše know-how a kontakty k optimalizaci nákladů, čímž dosahujeme úspor, aniž bychom obětovali kvalitu plánovaného výsledku.

Průbežná podpora a monitoring

I po navržení a aplikaci řešení zůstáváme aktivně v kontaktu, poskytujeme průběžnou podporu a sledujeme průběh projektu. Díky tomu jsme schopni rychle reagovat na jakékoli nově vzniklé výzvy a zajišťujeme, že projekt probíhá hladce a efektivně.